Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

ETO – AWITIN MO, ISASAYAW KO (Adaptation)

Walang iba pang sasaya

Sa paglilingkod natin

Dito mo matatalastas

Itong awit ng pagibig

Awit natin ay huwag na huwag mong kalimutan

Pangako namin na lagi Kang pakikinggan

Magpakailan man

Paglilingkod natin ay isang lakbayin

Pag-ingatan natin

Kaya't magsama-sama

Tayo sa'ting tungkulin

Aaah.. Pasalamat

Ay alay sa Iyo oooh..

Aaah.. Pagpupuri

Ay alay sa Iyo oooh..

Aaahaha haa haaaa

Walang iba pang sasaya

Sa paglilingkod natin

Dito mo matatalastas

Itong awit ng pagibig

Awit natin ay huwag na huwag mong kalimutan

Pangako namin na lagi Kang pakikinggan

Magpakailan man

Paglilingkod natin ay isang lakbayin

Pag-ingatan natin

Kaya't magsama-sama

Tayo sa'ting tungkulin

Aaah.. Pasalamat

Ay alay sa Iyo oooh..

Aaah.. Pagpupuri

Ay alay sa Iyo oooh..

Aaahaha haa haaaa

Aaah.. Pasalamat

Ay alay sa Iyo oooh..

Aaah.. Pagpupuri

Ay alay sa Iyo oooh..

Aaahaha haa haaaa

Aaah..

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page