Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

IKAW ANG DAHIL

Ikaw ang Dahil

I.
Bawa’t sakit, bawa’t hirap
Akin sa tuwina’y nalalagpasan
Pagka’t lagi kang naririyan
Pag-asa, sa'Yo'y natagpuan

Pre-chorus:
Laging sambit ng damdamin
Hirap ay matatapos din

Chorus:
Ikaw ang dahil
Ng paghupa ng mga luha, saking mga mata
Panginoon, kaawaan Mo ako
Nawa’y tulungan sa buhay na ito
Sana Ama, maging dapat sa’Yong paraiso

Bridge:
Sa bagong langit luha ay mapapawi
Iyong papahirin, papalitan ng ngiti
Panginoon lahat ng hirap na ito
Kakayanin, sa awa’t tulong mo

Chorus 2x:
Ikaw ang dahil
Ng paghupa ng mga luha, saking mga mata
Panginoon, kaawaan Mo ako
Nawa’y tulungan sa buhay na ito
Sana Ama, maging dapat sa’Yong paraiso

Coda:
Ikaw ang dahil
Ikaw ang dahil

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page