Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

09 – WALANG KASING IKAW

Pagod na ‘kong umibig pa
sa dami ng bigong istorya
na wala naman pala

Sawa na ‘kong umulit pa
ang kwento at muling umasa
na baka s’ya na ang hinahanap ko

Nang magpakita Kang bigla
Sa Iyo… nagbago na parang himala
Sa panaginip man ay ‘di nga inakala
na ibigin Mo ang katulad ko

Chorus:
PAGKAT WALANG KASING IKAW
PANGARAP KA NG PUSO KONG NAGMAMAHAL
SADYANG WALANG KASING IKAW
PAG-IBIG KA NG TULAD KONG NAGDARASAL
NA MAKAPILING KA SINTA T’WINA
TANGI KONG HILING
ANG WALANG KASING… IKAW

Walang kasing sarap palang ibigin
pinaka sa akin
ang damdaming tanging para lang sa Iyo
H’wag Ka na sanang mawala
Sa Iyo… nagbago na parang himala
Sa panaginip man ay ‘di nga inakala
na ibigin Mo ang katulad ko

Chorus:
PAGKAT WALANG KASING IKAW
PANGARAP KA NG PUSO KONG NAGMAMAHAL
SADYANG WALANG KASING IKAW
PAG-IBIG KA NG TULAD KONG NAGDARASAL
NA MAKAPILING KA SINTA T’WINA
TANGI KONG HILING
ANG WALANG KASING… IKAW

(Modulation)
KASING IKAW..
PANGARAP KA NG PUSO KONG NAGMAMAHAL
SADYANG WALANG KASING IKAW
PAG-IBIG KA NG TULAD KONG NAGDARASAL
NA MAKAPILING KA SINTA T’WINA
TANGI KONG HILING
ANG WALANG KASING… IKAW

Coda:
WALA KUNDI IKAW…
TANGI KONG HILING
ANG WALANG KASING… IKAW… IKAW.

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page