Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

Salamat Sa’yo Amang Banal ZONE 1

I

Ito na'ng araw na na

hinihintay
upang makapaghandog

ng pasasalamat
Nanabik ang puso natong

may galak

Mayroong sigla sa'ming

dibdib
Pagpupuri sa Dios poon na

marikit
Inaalay itong buhay pati

ang lakas

CHORUS:

Salamat sa'yo Hesus na

mahal
Kami'y nagagalak at kami

ay tinubos ng dugo't

pagmamahal Mo

Salamat Sa'yo oh Amang

banal
kami'y nagagalak
At amin ng narinig aral

Mong walang mali

II

Inalis mo ang taglay na

lungkot
Suliranin ay bigla ring

nalilimot
Aral Mo ay mabisa ngang

gamot

Sa indak nitong musikang

inaalay
Nararamdaman ang pintig

sa pusong buhay
Mayroong tamis at

mayroong kulay

CHORUS:

Salamat sa'yo Hesus na

mahal
Kami'y nagagalak at kami

ay tinubos ng dugo't

pagmamahal Mo

Salamat Sa'yo oh Amang

banal
kami'y nagagalak
At amin ng narinig aral

Mong walang mali

bridge:

Ng dahil sa iyong awa
Kamin'y dukhang hinirang

Mo
Kung di dahil sa'yo Ama
Kamin'y wala rito(kami'y

wala rito)

Ito ang sandaling hinihintay
Sana'y di magawakas

sandaling nagniningning
Alay sa Amang maawain

Salamat sa'yo maraming

salamat
Sa Iyo Ama kami'y binigyan

ng pag-asa

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page