Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

DAHIL SAYO PA ATIENZA

I
Sa‘king paglalakbay
‘Di maiwasang magtanong
Kung ba’t kay buti Mo, Panginoon
At sa pagninilay-nilay
Marami nang nasasagot
Sa harap ng lahat ng pagsubok
Salita Mo ang sandata ko

PRE-CHORUS I
(Umiindak) Hindi ko mapigilan
(Sumisigaw) Kasabay ng padyak ay sasayaw
(Ang Iyong kumpas) Ang tanging aawitan ko

CHORUS
Dahil sa Iyo, natuto akong mabuhay ng may pagmamahal
At ang pagsunod sa Iyong salita ang siyang gabay
Dahil sa Iyo namulat ako
Sang-ayon sa’Yong paghahangad
Ngayo’y buo, ako ay buo
Dahil sa Iyo

II
Sa dami ng hadlang
Handa na ang pusong lito
Na tanggapin na Ikaw lang ang hari sa mundo

PRE-CHORUS I
(Umiindak) Hindi ko mapigilan
(Sumisigaw) Kasabay ng padyak ay sasayaw
(Ang Iyong kumpas) Ang tanging aawitan ko

CHORUS
Dahil sa Iyo, natuto akong mabuhay ng may pagmamahal
At ang pagsunod sa Iyong salita ang siyang gabay
Dahil sa Iyo namulat ako
Sang-ayon sa’Yong paghahangad
Ngayo’y buo, ako ay buo
Dahil sa Iyo

BRIDGE
Sa mga oras na sarili ang kalaban
Pag-ibig Mo O Dios ang tangi kong sandalan
Handa akong ipagsigawan ang ‘Yong ngalan
Dahil sa Iyo (Dahil sa Iyo)
Dahil sa Iyo natuto ako…

CHORUS
Dahil sa Iyo, natuto akong mabuhay ng may pagmamahal
At ang pagsunod sa Iyong salita ang siyang gabay
Dahil sa Iyo namulat ako
Sang-ayon sa’Yong paghahangad
Ngayo’y buo, ako ay buo
Dahil sa Iyo

CODA
Ama, ako ay buo dahil sa Iyo..

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page