Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

Buhay Ko ay Walang Kabuluhan

Buhay Ko ay Walang Kabuluhan
By Sis. Rhea Jane Lopez
I
Ama, ako Sayo ngayo’y lumalapit
Alipin Mong nagpupumilit
Nagsisisi’t humihingi ng awa at gabay
Sa bawa’t sandali nitong aking buhay

Koro
Pagka’t nararamdaman kong
Wala akong magagawa
Kahit isang saglit na Ika’y wala
Kaya’t wag Mo sanang iwan
Buhay ko ay mawawalang kabuluhan

II
Sa aking puso ay nararamdaman
Ang nasang magpatuloy at magpakasangkapan
Sa pinaka malaki na paraan
Tulutan Mong Sa’yo, ako’y manilbihan

Ulitin Koro

Ama alam kong di ako nararapat
Sa dami ng pagkukulang sa aking pagganap
Nguni’t ito lang ang nakikita kong paraan
Upang makasama ka sa walang hanggan

Ulitin Koro

Buhay ko ay mawawalang kabuluhan
Kung iyong iiwan

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page