Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

PAG-IBIG KA OH DIOS Lj Manzano (ASOP TV 5)

I
Nagkulang ako sa pagsunod sa‘Yo
Hindi karapat-dapat sa kabanalan Mo
Minsa’y naligaw na sa mundo
Pero niyakap Mo, niyakap Mo ako
II
Paulit-ulit nang nagkasala sa Iyo
Naging isang bulag sa mga kabutihan Mo
Gayon pa man Ika’y hindi nagsawa sa’kin
Inibig Mo pa rin ako

CHORUS
Pag-ibig Ka, Oh Dios, sa nagdadalamhati
Pag-ibig Ka, Oh Dios, sa pusong humihikbi
Pag-ibig Ka, Oh Dios, sa nalilitong mundo
Pag-ibig Ka, Oh Dios

III
Tuwing ako’y nanghihina lalong nahahayag
Ang Iyong kapangyarihang sa‘ki’y yumayakap
Biyaya Mo, Hesus, hindi mapapantayan
Magpakailanman, magpakailanman

CHORUS
Pag-ibig Ka, Oh Dios, sa nagdadalamhati
Pag-ibig Ka, Oh Dios, sa pusong humihikbi
Pag-ibig Ka, Oh Dios, sa nalilitong mundo
Pag-ibig Ka, Oh Dios

BRIDGE
‘Di mapapantayan dakilang pag-ibig Mo
Na inalay Mo sa isang katulad ko
Purihin Ka, Oh Dios
Aawit ako
Ihahandog sa’Yo ng buong-buo

CHORUS
Pag-ibig Ka, Oh Dios, sa nagdadalamhati
Pag-ibig Ka, Oh Dios, sa pusong humihikbi
Pag-ibig Ka, Oh Dios, sa nalilitong mundo

CODA
Yakapin Mo ako
Pag-ibig Ka, Oh Dios
Pag-ibig Ka, Oh Dios

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page