Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

IKAW PALA Wilfredo Gaspar (ASOP TV 5)

I
Noon akala ko ang makapagpapasaya
Kayamanang dulot sa‘tin ng karangyaan
Noon akala ko ang makapagpapasaya
Dami ng kaibigan at katanyagan sa mundo

PRE-CHORUS 1
Hanggang ako ay nalugmok, nawala ang lahat
At nang magbangon, Panginoon, Ikaw ang nakita

CHORUS
Ikaw pala ang tunay na kagalakan
Aking Hesus, gabay ko at kanlungan
Ikaw pala ang tunay na katahimikan
Pangalang natatangi kanino man, Oh Hesus
Ang tunay na kaibigan magpakailanman, Hesus

II
Oo nga’t kailangan kayamanan sa mundo
Panandalian lamang ang lahat ng ito

PRE-CHORUS 2
Kaya’t salamat po Hesus, nakilala Kang lubos
Dahil Ikaw ang kapayapaan, tunay na ligaya

CHORUS
Ikaw pala ang tunay na kagalakan
Aking Hesus, gabay ko at kanlungan
Ikaw pala ang tunay na katahimikan
Pangalang natatangi kanino man, Oh Hesus
Ang tunay na kaibigan magpakailanman

BRIDGE
Ngayo’y nadarama Kita sa aking buhay
Ang Banal na Espiritu na ngayon ay nasa ‘kin
Nasa akin

CHORUS
Ikaw pala ang tunay na kagalakan
Aking Hesus, gabay ko at kanlungan
Ikaw pala ang tunay na katahimikan
Pangalang natatangi kanino man, Oh Hesus

CODA
Ang tunay na kaibigan
Ikaw pala Hesus
Ikaw pala
Ikaw pala, Hesus

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page