Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

ISANG ARAW FINAL

Theme Song
(Composed, arranged and performed by Mon del Rosario)

Bawa’t saglit ng buhay kong ito
Kayakap ay patak ng luha
Kahit pa man landas ay masikip
Ang puso ko’y tiwala at umaasang…

Isang araw ay diringgin ng Maykapal,
Ang dalangin ng isang tulad kong api
Isang araw sa palad ko’y makakamit,
Ang katarungan na Diyos ang may hatid

Libong sakit ay kayang tiisin
Sa Maykapal ako’y tiwala
At ang dilim hindi magwawagi
Buong tapang na susulong at aasang….

Isang araw ay diringgin ng Maykapal,
Ang dalangin ng isang tulad kong api
Isang araw sa palad ko’y makakamit
Ang katarungan na Diyos ang may hatid

Kabundukan’y guguho,
At magdurugo ang ulap
Ang mga ganid na puso hahatulan sa wakas
Isang tinig na Banal,
Ang sa langit ay pupunit,
Sasambulat ang liwanag
Darating isang araw

Isang araw ay diringgin ng Maykapal,
Ang dalangin ng isang tulad kong api
Isang araw sa palad ko’y makakamit
Ang katarungan na Diyos ang may hatid

Ang katarungan ay Diyos ang may hatid

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page