Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

IKAW NALANG MAG-DRIVE NG BUHAY KO

IKAW NA LANG MAG-DRIVE NG BUHAY KO

I.
Nangahas akong i-drive ang buhay ko
Laging sumesemplang at nabibigo
Pa'no kasi kaydilim ng tinatahak ko
Aandap-andap pa'ng headlight ko

II.
'Di makapreno sa layaw at bisyo
Gusto ko mang ihinto, nahihirapan ako
Nakikiusap sa Iyo ako'y saklolohan Mo
Manebela ay hawakan Mo

CHORUS:
Oh Dios, Ikaw na lang mag-drive ng buhay ko
'Pagkat mas nalalaman Mo ang dapat na tahakin ko
Sa 'Yong mga kamay, oh Dios tinitiwala ko
Ang buhay ko na nagmula sa 'Yo

III.
Dinggin mo oh Dios ang dalangin ko
Sa biyahe ng buhay ako'y samahan Mo
Malubak man ang daan, tuloy pa rin sa pagtakbo
Dahil nand'yan Ka na driver ko

CHORUS:
Oh Dios, Ikaw na lang mag-drive ng buhay ko
'Pagkat mas nalalaman Mo ang dapat na tahakin ko
Sa 'Yong mga kamay oh, Dios nasisiguro ko
Mararating ko ang paraiso

CHORUS:
Oh Dios, Ikaw na lang mag-drive ng buhay ko
'Pagkat mas nalalaman Mo ang dapat na tahakin ko
Sa 'Yong mga kamay, oh Dios nasisiguro ko
Mararating ko ang paraiso
Mararating ko ang paraiso

CODA:
Ikaw na lang mag-drive ng buhay ko

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page