Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

MAKAPILING KA

MAKAPILING KA
BY: SIS. ANGIELA SANIEL
I.
Sa aking pag-iisa, di mo ako pinabayaan
Sa buhay na ito lagi kang nariyan
Bawat araw ako’y iyong ginabayan

II.
Iyong pinaramdam pag-ibig mong wagas
Di man ako karapatdapat
Dahil sa dami ng pagkukulang at kamalian
Iyong kinaawaan alipin mong walang kabuluhan

CHORUS:
Nag susumamo abang alipin mo
Walang ibang nais kundi ang pag ibig mo
Makapiling ka’t mapag lingkuran
Ang ligaya ng puso ko

III.
Naway wag mong pag sasawaan
Hawakang mahigpit ang aking puso
Sa aking pag iisa ikaw lamang ang kailangan

[CHORUS]

CODA:
Makapiling ka’t mapag lingkuran
Ang ligaya ng puso ko

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page