Press Arrow key Up or DOWN to scroll.
Press CTRL + arrow key UP or DOWN to scroll FAST
Press ESC to go back to previous page

19 NAIS KO

NAIS KONG MAIHIP NG HANGING WALANG PATUTUNG'HAN

PARANG IBONG WALA RING HANGARIN KUNDI ANG LUMIPAD NANG LUMIPAD

NAIS KONG LUMIPAD

NAIS KONG MAIHIP NG HANGING WALANG PATUTUNG'HAN

PARANG IBONG WALA RING HANGARIN KUNDI ANG LUMIPAD NANG LUMIPAD

NAIS KONG LUMIPAD

NAIS KO RING MAAGOS NG ALON SAAN MAN MAPADPAD

KAHIT NA ISDANG MUMUNTIIN, HANGARI'Y LUMANGOY NANG LUMANGOY

NAIS KONG LUMANGOY

NAIS KONG MALIBOT ANG MUNDO SA KANYANG KASULUK-SULUKAN

NAIS KONG MAKITA ANG PALIGID KONG PUNO NG KAGANDAHAN

NAIS KONG MAKADAMA NG KAKAIBANG DAMDAMIN KAHIT MINSAN MAN LANG

HABANG AKO AY MAY BUHAY, WALA NANG HANGARIN PANG TUNAY

NAIS KO… NAIS KO…

NAIS KONG MAULIT ANG BUHAY

KUNG MAY PAGKAKATAON UPANG MAMALAS

ANG MGA BAGAY-BAGAY NA 'DI KO NATANTO SA AKING BUHAY

NAIS KONG MAULIT PA, ULIT-ULITIN PA ANG BUHAY KO

NAIS KONG MALIBOT ANG MUNDO SA KANYANG KASULUK-SULUKAN

NAIS KONG MAKITA ANG PALIGID KONG PUNO NG KAGANDAHAN

NAIS KONG MAKADAMA NG KAKAIBANG DAMDAMIN KAHIT MINSAN MAN LANG

HABANG AKO AY MAY BUHAY, WALA NANG HANGARIN PANG TUNAY

NAIS KO… NAIS KO…

NAIS KONG MAULIT ANG BUHAY

KUNG MAY PAGKAKATAON UPANG MAMALAS

ANG MGA BAGAY-BAGAY NA 'DI KO NATANTO SA AKING BUHAY

NAIS KONG MAULIT PA, ULIT-ULITIN PA ANG BUHAY KO

NAIS KONG MAULIT MULI.

NAIS KONG MAULIT MULI

ULITIN MULI

ULITIN MULI

PAULIT-ULIT-ULIT MULI

ITO ANG NAIS KO OOOOH

ANG NAIS KO

Click here to go to lyrics details. Press ESC to go back to previous page