Group 4,5 & 6 – Araw ng Pagpaparangal at Pagpupugay

Group 4,5 & 6 – Araw ng Pagpaparangal at Pagpupugay

Intro: Aleluya...Amen

Ito nang araw na hinihintay

Araw ng parangal at pagpupugay

Salamat sa Iyo Oh aming Ama

Aming isisigaw ang kadakilaan Mo

Pa..pa..papapaparap.. Pa..pa..papapaparap..
Pa..pa..papapaparap.. Ahhh

Minsan pa kami'y muling samahan

Upang palagi Kang paglingkuran...

Ang tungkulin naming ibig magampanan

Ang awitan Ka hanggang kalangitan

Kahit na ano pang mga dumating

Hindi papipigil ang puso nami't damdamin

Ahhhhh....

Ito nang araw na hinihintay

Araw ng parangal at pagpupugay

Salamat sa Iyo Oh aming Ama...

Aming isisigaw...

Aming isisigaw...

Aming isisigaw...ang kadakilaan Mo..

A-le-lu-ya.. A-le-lu-ya

Pa-parap..Pa-parap.. Ahhh ....AMEN...

Prompter generated by RAREAPPS: http://prompter.rareapps.org