GROUP 1,2 & 3 – SIYA AY PURIHIN

GROUP 1,2 & 3 – SIYA AY PURIHIN

Ilang panahon na naman ang nagdaan

At di N’ya tayo pinabayaan

Pinuno ating pagkukulang at nilayo sa kasamaan

Ang Kaniyang pag-ibig ay ibinuhos sa atin

Kaya't tayo'y umawit

ATIN SIYA’NG purihin

CHORUS

Ang Iyong MGA HIRANG

Ay nagpapasalamat Sa'yo
(Aming Panginoon)

Sa Iyong pagliligtas at sa lahat ng kabutihan Mo

Alay ng 'yong mga alipin

Nawa'y Iyong tanggapin

Ilang panahon na naman ang nagdaan

At di N’ya tayo pinabayaan

Pinuno ating pagkukulang

At nilayo sa kasamaan

REPEAT CHORUS
Ang Iyong MGA HIRANG

Ay nagpapasalamat Sa'yo
(Aming Panginoon)

Sa Iyong pagliligtas at sa lahat ng kabutihan Mo

Alay ng 'Yong mga alipin Nawa'y Iyong tanggapin

Ang Iyong MGA HIRANG

Ay nagpapasalamat Sa'yo
(Aming Panginoon)

Sa Iyong pagliligtas at sa lahat ng kabutihan Mo

Ang Iyong MGA HIRANG

Ay nagpapasalamat Sa'yo
(Aming Panginoon)

Sa Iyong pagliligtas . . .

Prompter generated by RAREAPPS: http://prompter.rareapps.org