KNC – NAGPAPASALAMAT SA’YO

KNC – NAGPAPASALAMAT SA’YO

Nagpapasalamat sa 'Yo sa kabutihan Mo

Naghahandog sa araw na ito

'Pagkat ang pag-ibig Mo ay 'di naglalaho

Hanggang ngayo'y damang-dama ng puso

Sa bawat aral Mong nagbibigay lakas

Sa pag-iingat Mo at pagliligtas

Hindi sapat ibayad ang aming buhay

Kaya't maglilingkod na tunay

CHORUS
Kami ngayo'y nag-aalay sa 'Yo't nagpapasalamat

Sa mga kabutihan Mong wagas sa aming lahat

Nagpapasalamat sa 'Yong mga pag-iingat

Kami'y Iyong binago

BRIDGE

O dinggin Mo ang awit, hibik at pagsamo ng bayan Mo

Ang aming dinadalangi'y mahabag Ka sa amin at lingapin Mo

Hanggang sa kawakasan at sa walang hanggan

Ika'y laging papupurihan

Nagpapasalamat sa 'Yo sa kabutihan Mo

Naghahandog sa araw na ito

'Pagkat ang pag-ibig Mo ay 'di naglalaho

Hanggang ngayo'y damang-dama ng puso

CHORUS
Kami ngayo'y nag-aalay sa 'Yo't nagpapasalamat

Sa mga kabutihan Mong wagas sa aming lahat

Nagpapasalamat sa 'Yong mga pag-iingat

Kami'y Iyong binago

Nilinis ang puso

Kaya't salamat sa 'Yo

Salamat sa 'Yo

Ama, Salamat sa 'Yo

Prompter generated by RAREAPPS: http://prompter.rareapps.org