IKAW ANG DAHIL

IKAW ANG DAHIL

Ikaw ang Dahil

I.
Bawa’t sakit, bawa’t hirap
Akin sa tuwina’y nalalagpasan
Pagka’t lagi kang naririyan
Pag-asa, sa'Yo'y natagpuan

Pre-chorus:
Laging sambit ng damdamin
Hirap ay matatapos din

Chorus:
Ikaw ang dahil
Ng paghupa ng mga luha, saking mga mata
Panginoon, kaawaan Mo ako
Nawa’y tulungan sa buhay na ito
Sana Ama, maging dapat sa’Yong paraiso

Bridge:
Sa bagong langit luha ay mapapawi
Iyong papahirin, papalitan ng ngiti
Panginoon lahat ng hirap na ito
Kakayanin, sa awa’t tulong mo

Chorus 2x:
Ikaw ang dahil
Ng paghupa ng mga luha, saking mga mata
Panginoon, kaawaan Mo ako
Nawa’y tulungan sa buhay na ito
Sana Ama, maging dapat sa’Yong paraiso

Coda:
Ikaw ang dahil
Ikaw ang dahil

Prompter generated by RAREAPPS: http://prompter.rareapps.org