ANONG SARAP IKAY MAHALIN

ANONG SARAP IKAY MAHALIN

ANONG SARAP IKAY MAHALIN

I.
Mula nang Ika'y matagpuan
Tila ano yaong naramdaman
Buha'y nagkaron ng kabuluhan
Puso'y umaapaw sa saya
Oh ikaw ay aking biyaya

Chorus:
Anong sarap, Ika'y mahalin
Oh amin ngang Panginoon
Kay rami man ang titiisin
Eh ano naman...
Kung ito ay para Sayo

II.
Ilang beses mang gipit gipitin
Oh anong lakas ng mga kabig
Ilang beses pa ding titiisin
Dahil Ikaw, Ama ay iniibig

Chorus:
Anong sarap, Ika'y mahalin
Oh amin ngang Panginoon
Kay rami man ang titiisin
Eh ano naman...
Kung ito ay para Sayo

Bridge:
Ano mang lakas ng bagyo
Magka baha man o ipo ipo
Sa Iyong landas pa din hahayo
Pag mamahal ko'y tanging Sayo

Chorus:
Anong sarap, Ika'y mahalin
Oh amin ngang Panginoon
Kay rami man ang titiisin
Eh ano naman...
Kung ito ay para Sayo

Coda:
Ngayo'y lahat makakaya, magagawa
Sa iyong tulong at awa

Prompter generated by RAREAPPS: http://prompter.rareapps.org