ARAW AT ULAN Joselito Caleon (ASOP TV 5)

ARAW AT ULAN Joselito Caleon (ASOP TV 5)

I
Aral Mong saway ay araw na gabay
Liwanag na taglay, kabutihan ang bigay
Iyong ebanghelio ay ulang pumupuno
Ng kagalakan ko at pag-asa ng puso

PRE-CHORUS
Kinakausap Mo ako sa Iyong banal na salita
Kalakasan para sa akin ang bawat katuwirang nauunawa

CHORUS
Ama, salamat sa pag-ibig Mo na tunay at wagas
Ramdam ko ito sa Iyong araw at ulan
Ama, laging nariyan ang pagpapala Mo na hindi nagwawakas
Ito ay inihahatid ng ‘Yong araw at ulan

II
Nasisikatan ako ng araw Mo’t nawawasto
Itinutuwid Mo ang hakbang kong lumiliko
Ama, binubuhusan Mo ako ng ‘Yong ulan
Kaya lungkot at uhaw ng puso ko’y naiibsan

PRE-CHORUS
Kinakausap Mo ako sa Iyong banal na salita
Kalakasan para sa akin ang bawat katuwirang nauunawa

CHORUS
Ama, salamat sa pag-ibig Mo na tunay at wagas
Ramdam ko ito sa Iyong araw at ulan
Ama, laging nariyan ang pagpapala Mo na hindi nagwawakas
Ito ay inihahatid ng ‘Yong araw at ulan

BRIDGE
Nahanap ang mabuting landas Mo
‘Pagkat ako’y tinawag Mo
Ito ang dakilang paraan Mo
Upang mailigtas ang katulad ko

CHORUS
Ama, salamat sa pag-ibig Mo na tunay at wagas
Ramdam ko ito sa Iyong araw at ulan
Ama, laging nariyan ang pagpapala Mo na hindi nagwawakas
Ito ay inihahatid ng ‘Yong araw at ulan

CODA
Araw at ulan

Prompter generated by RAREAPPS: http://prompter.rareapps.org