TANGING LIGAYA Angelica Soriano (ASOP TV 5)

TANGING LIGAYA Angelica Soriano (ASOP TV 5)

I
Lumalakad ng mag-isa
Inaakalang kaya ko na
Dusa’t lungkot lang ang nadama
Tuwa’t galak inaasam
Ng puso kong nagdaramdam
Saan kaya ako nagkulang?

PRE-CHORUS 1
Nang marinig ko ang pagtawag Mo
Sa dating buhay, Oh Dios, Iyong hinango

CHORUS 1
Sa sala ko’y Iyong iniligtas
Ng pag-ibig Mong walang hangga’t wagas
Sa awa Mo ako’y umaasa
Makapiling Ka’y tangi kong ligaya

II
Ngayo’y kasa-kasama na
Mga gabay Mong salita
Liwanag ay aking nakita
Salamat sa pagmamahal
Ang puso ko’y sobrang saya
Ikaw lang ay kumpleto na

PRE-CHORUS 2
Nang tinanggap ang mga katuwiran Mo
Sa aking buhay ngayo’y nagpupuri sa‘Yo

CHORUS 1
Sa sala ko’y Iyong iniligtas
Ng pag-ibig Mong walang hangga’t wagas
Sa awa Mo ako’y umaasa
Makapiling Ka’y tangi kong ligaya

BRIDGE
Dinggin Mo, Oh Ama
Himig ng pagsinta
Paglilingkod sa Iyo
Nawa’y tanggapin Mo

CHORUS 1
Sa sala ko’y Iyong iniligtas
Ng pag-ibig Mong walang hangga’t wagas
Sa awa Mo ako’y umaasa
Makapiling Ka’y tangi kong ligaya

CHORUS 2
Sa sala ko’y Iyong hiniwalay
Nang pag-ibig Mong dalisay at tunay
Ang awa Mo ang aking pag-asang
Sa paraiso Mo’y makapiling Ka

CODA
Ikaw ang ligaya

Prompter generated by RAREAPPS: http://prompter.rareapps.org