TAPAT MONG PANGAKO Gulliver Enverga (ASOP TV 5)

TAPAT MONG PANGAKO Gulliver Enverga (ASOP TV 5)

I
Naaalala pa noong ako'y tinawag Mo
Hinango sa sanlibutan at kay gulong mundo
At kahit pa sa akin ma’y mga umuusig
Sa awa at sa tulong Mo'y hindi nalulupig

PRE-CHORUS
Lagi Kang nariyan
‘Di nagkukulang
Tangi kong inaasahan

CHORUS
Na papahirin Mo mga luha ko
Lilimutin Mo kasalanan ko
Lilinisin Mo itong puso
Babaguhin Mo
Kaya't naghihintay sa tapat Mong pangako

II
Ngayo'y nagagalak kahit may dalamhati
Ang suliranin ay hinaharap nang may ngiti
At kahit pa sa aki’y may mga pumipighati
Hindi papipigil na sa Iyo ay magpuri

PRE-CHORUS
Lagi Kang nariyan
‘Di nagkukulang
Tangi kong inaasahan

CHORUS
Na papahirin Mo mga luha ko
Lilimutin Mo kasalanan ko
Lilinisin Mo itong puso
Babaguhin Mo
Kaya't naghihintay sa tapat Mong pangako

BRIDGE
Magtitiis, maglilingkod
Hinding-hindi mapapagod
Makikibaka, magpapagal
Hanggang sapitin ang Bayan Mong Banal
Banal…

CHORUS
Na papahirin Mo mga luha ko
Lilimutin Mo kasalanan ko
Lilinisin Mo itong puso
Babaguhin Mo
Kaya't naghihintay sa tapat Mong pangako

CODA
Ngayo'y naghihintay sa tapat Mong pangako

Prompter generated by RAREAPPS: http://prompter.rareapps.org